Computergebruik

Het gebruik van de computer in alle groepen op OBS Sigmond “dagelijks” werk. Van jongste kleuter tot oudste bovenbouwer wordt met digibord, de computer/chromebook en/of de tablet gewerkt. De programma’s, die gebruikt worden, bestrijken een breed terrein. We hebben programma’s die de leermethode ondersteunen; er zijn programma’s die gebruikt worden voor extra oefening naast de bestaande methode; het kunnen programma’s zijn om de kinderen te helpen een achterstand op een bepaald gebied weg te werken óf als verdieping bij bestaande leerstof. In groep 6 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om op school en thuis te oefenen voor het halen van een officieel tyopevaardigheid-diploma. 

Netwerk

We hebben op bovenschools niveau gekozen voor netwerk- en databeheer en technische ondersteuning in de cloud door Heutink-ICT.

We beschikken over een draadloos netwerk en dmv twee laptopkarren die ingezet worden voor het werken aan allerlei software voor de basisvaardigheden, maar ook voor typevaardigheidslessen èn tijdens het werken aan ons zaakvakkenonderwijs met Maandtaak.

Verder hebben we in alle groepen een digitaal schoolbord in gebruik genomen; zodat we bij de lessen veelvuldig gebruik kunnen maken van de vele digitale mogelijkheden!

Snappet:

Sinds 2015 werken we op tablets in de groepen 4 t/m 8 als vervanging van onze werkboeken.  Zie voor uitgebreide informatie www.snappet.nl