Welkom op OBS Sigmond

Zin in leren en samen optimaal presteren op de school waar elk kind telt!

Wij zijn de openbare school in Werkendam. Dit betekent dat ieder kind en iedere leerkracht bij ons welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of godsdienstige achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars normen en waarden. Wij vinden gelijkwaardigheid tussen mensen een belangrijk uitgangspunt.