WELKOM OP OBS SIGMOND

 

Wij willen dat onze leerlingen met plezier naar school komen en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen

 

Wij zijn een openbare school in Werkendam.

Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of godsdienstige achtergrond.

We hebben respect voor elkaars normen en waarden.

Wij vinden gelijkwaardigheid tussen mensen een belangrijk uitgangspunt.