WELKOM OP OBS SIGMOND

 

Zin in leren en samen optimaal presteren
op de school waar elk kind telt!

 

Wij zijn een openbare school in Werkendam.

Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of godsdienstige achtergrond.

We hebben respect voor elkaars normen en waarden.

Wij vinden gelijkwaardigheid tussen mensen een belangrijk uitgangspunt.