OnS Altena


‘Ondersteuning nodig bij opvoeden of begeleiden van uw kind? Samen kijken we waar u precies behoefte aan heeft’.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of het begeleiden van uw kind?

Het bieden van hulp bij opvoeden en opgroeien kan op verschillende manieren. Soms is een luisterend oor of een advies al voldoende. Een andere keer is intensievere begeleiding nodig, bijvoorbeeld als er meerdere problemen tegelijk spelen.


Verbindingsfunctionaris Onderwijs-Jeugdhulp

Sinds dit schooljaar is er vanuit gemeente Altena een ‘verbindingsfunctionaris Onderwijs–Jeugdhulp’ actief op bijna alle scholen in gemeente Altena.* Deze verbindingsfunctionaris denkt en kijkt mee in specifieke situaties op onze school. Hij/zij is er om u en ons te informeren, te adviseren en door te verwijzen waar nodig. Op deze manier zijn er korte lijnen tussen school en jeugdhulp vanuit de gemeente.

Wanneer kan de verbindingsfunctionaris Onderwijs–Jeugdhulp meedenken? Bijvoorbeeld:

Uw kind heeft moeite met school. Zijn/haar cijfers gaan achteruit en hij/zij laat in de klas en thuis ander gedrag zien. U weet niet goed waar het vandaan komt en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Samen met de school (en het samenwerkingsverband) kijken we welke oplossingen de school kan bieden om de leerprestaties te verbeteren. Wanneer deze inzet niet voldoende lijkt te zijn kijkt de verbindingsfunctionaris mee of er meer nodig is naast de inzet van de school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het versterken van sociale vaardigheden of wellicht is het nodig om te laten onderzoeken wat de reden voor het gedrag is. De verbindingsfunctionaris kan u hierbij adviseren en indien nodig snel doorverwijzen naar de juiste hulp.


Kortom: Samen met de school, en eventueel het samenwerkingsverband en de gemeente, bekijkt u alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Meer informatie kunt u opvragen bij de intern begeleider/zorgcoördinator of lezen opde website van de gemeente Altena- kopje ‘jeugdhulp’.

*Op scholen die nog geen verbindingsfunctionaris hebben is tijdelijk een jeugdconsulent vanuit de gemeente verbonden aan de school.