Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “wet medezeggenschap op scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directeur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen maar bijvoorbeeld ook over de huisvesting van de school.

De MR van OBS Sigmond bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen.

Namens het team zitten in de MR:

  • Yvonne van Stekelenburg (secretaris)
  • Karin Zondag

Namens de ouders zijn dit:

  • Jannette van den Heuvel (voorzitter) (moeder van Naomi uit groep 8)
  • Jeannine van Ekeren (moeder van  Anna uit groep 5)

De directeur (Cindy Middeljans) woont de vergaderingen op verzoek bij en heeft een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt U een vergadering bijwonen? Neemt u dan contact op met één van de MR-leden.

OBS Sigmond valt met nog 7 andere openbare basisscholen onder de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA). Voor gemeenschappelijke punten die deze scholen raken is Gemeenschappelijke MR (GMR) opgericht.