Medezeggenschapsraad

Meest actuele mededelingen MR:   

Beste ouders/verzorgers,

De medezeggenschapsraad (MR) wil graag meer in contact komen met de ouders/verzorgers. Wij zijn tenslotte een afvaardiging van ouders (en leerkrachten) en hebben advies en/of instemmingsrecht als het gaat om (belangrijke) onderwerpen die spelen op onze school. Hierbij is de bijdrage van ouders uiteraard onmisbaar om tot een goede oordeelsvorming richting de directie te komen. Onderwerpen waar de MR zich de laatste tijd mee bezig heeft gehouden zijn o.a. formatieplannen, directeurswissel, (onderwijs)-faciliteiten, de kwaliteit en het imago van het openbaar onderwijs en de voorstellen voor een nieuw Kind Centrum in Werkendam.

Vanaf dit schooljaar krijgt u regelmatig in het  Sigmondjournaal informatie over de belangrijkste zaken die spelen binnen de MR.

Op deze wijze kunnen we snel inspelen op actuele zaken. Uiteraard kunt u ons ook altijd per mail of persoonlijk benaderen.

Wij  horen het graag als er zaken spelen die onze aandacht nodig hebben.

Met hartelijke groet,

Yvonne van Stekelenburg, secretaris MR