BeweegWijs

Beweegwijs is een erkend interventieprogramma om bewegen en spelen in heel Nederland en voor alle leeftijden een kwaliteitsimpuls te geven. 

De aanpak van beweegwijs kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. We gaan aan de slag met bewegen in de school. Wijs bewegen houdt voor ons in: Bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind. We zoeken steeds naar een aanbod dat past bij dat kind op dat moment. Samen proberen we elk kind elke dag (met plezier) te laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving.

Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag van gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter leren begrijpen en leerlingen in een sociaal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke omgeving” voor vrijetijdsbesteding in de school.

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen.

De combinatiefunctionaris is samen met onze sportcoach verantwoordelijk voor de gymlessen bij ons op school. Alle leeringen krijgen 2 keer in de week een gymles van 45 minuten van geschoolde vakleerkrachten. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van beweegwijs.