Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in ons onderwijs.

Afstemming.

 

De kinderen hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een eventuele beperking.

Het uitgangspunt van ons onderwijsaanbod, afstemming, sluit aan bij de grondbeginselen van passend onderwijs. De vraag: ‘wat heeft deze leerling nodig?’ is hierin meer bepalend dan de vraag: ‘wat is er met deze leerling aan de hand?”

In ons ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke onderwijsondersteuning wij kunnen bieden.

Deze hulp, afgestemd op het individuele kind, is voornamelijk in de klas aanwezig door middel van de begeleiding en extra aandacht van de groepsleerkracht of met ondersteuning van experts.

Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar passende hulp of een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn.