Ouders

 

Samen staan we sterker!

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor succesvol onderwijs. Samenwerken is daarbij noodzaak.

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor OBS Sigmond. Ouders en leerlingen vormen immers de basis voor ons bestaan, daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. OBS Sigmond erkent en beschouwt ouders als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.