Het aanmelden van uw kind.

Het aanmelden van uw kind is niet aan vaste tijd gebonden. Uw kind kan gedurende het gehele schooljaar worden aangemeld. We hebben wel elk schooljaar in de laatste week van januari/eerste week van februari een "Open Dag/Leerlinginschrijving". We hopen dan uw kind in te kunnen schrijven als uw zoon/dochter in het volgend schooljaar 4 jaar wordt. (In verband met de groepsverdeling en personeelsformatie is het altijd fijn om met de instroom van nieuwe leerlingen rekening te kunnen houden.)

 

Tussentijdse overstap van uw kind van een andere school is in principe ook altijd mogelijk, maar gaat wel altijd in overleg met de leverende school.

Voor meer informatie kunt u altijd even contact opnemen. Via e-mail: info@obs-sigmond.nl of telefonisch: 0183-501808/06-52539952