Het aanmelden van uw kind.

Het aanmelden van uw kind is niet aan vaste tijd gebonden. Uw kind kan gedurende het gehele schooljaar worden aangemeld. We hebben wel elk schooljaar in de laatste week van januari/eerste week van februari een "Open Dag/Leerlinginschrijving". We hopen dan uw kind in te kunnen schrijven als uw zoon/dochter in het volgend schooljaar 4 jaar wordt. (In verband met de groepsverdeling en personeelsformatie is het altijd fijn om met de instroom van nieuwe leerlingen rekening te kunnen houden.)

Het inschrijfformulier vindt u aan de rechterkant =>

Zit uw kind al op school en wilt u van school veranderen?

Voor kinderen, die later in onze school willen instromen, hanteren we een vaste procedure. Om een goed beeld van de school te krijgen kunt u altijd, op afspraak, een rondleiding krijgen. Bel of mail daarvoor met onze directeur Cindy Middeljans :

Via e-mail: info@obs-sigmond.nl of telefonisch: 0183-501808

Mocht u hierna inderdaad voor OBS Sigmond kiezen, dan treedt onderstaande aanmeldingsprocedure in werking:

  • Na uw (schriftelijke) aanmelding bekijken we of we getalsmatig plaats hebben. Is dat niet het geval dan ontvangt u een bericht van weigering inschrijving.
  • Als er getalsmatig plaats is, volgt de aanmeldingsprocedure.
  • Die procedure duurt in principe 6 weken of zoveel korter als nodig is en kan verlengd worden met 4 weken tot maximaal 10 weken.
  • Die 6 weken gebruiken we voor onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In deze fase vragen we het dossier op bij de huidige school om informatie in te winnen. U dient hiermee akkoord te gaan.
  • Na afloop van die periode ontvangt u, als we weten of we al dan niet aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind (en van de groep waarin hij/zij geplaatst wordt) kunnen voldoen, een bericht van inschrijving of een bericht weigering van de inschrijving.
  • Als u een bericht van inschrijving ontvangt, kan het inschrijfformulier ingevuld worden en maken we een volgende afspraak.
  • Als we uw kind niet kunnen plaatsen, en dus de inschrijving weigeren, dan kan de huidige school u ondersteunen bij het zoeken naar een andere school.

Let op: Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte van de reden van vertrek? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.