Leerlingenraad

Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij wel dagelijks op school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen. Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad leren we kinderen met dit principe om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Een leerlingenraad past uitstekend bij onze onderwijs uitgangspunten: samenwerken en zelfstandigheid. Leerlingen worden zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de school. De leerlingenraad op OBS Sigmond bestaat uit 8 leerlingen van groep 5 t/m groep 8.

Waarom een leerlingenraad?

Hierboven is al een aantal redenen omschreven die voldoende recht geven aan een leerlingenraad. De verdere meerwaarde van een leerlingenraad:
a) zij is het miniparlement van de minisamenleving school
b) zij is het oefenterrein in democratie van de school
c) zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie
d) zij is het visitekaartje van de school
e) zij is een “minivakbond” die de belangen van de leerlingen behartigt
f) zij is een goed forum om problemen op school op te lossen

Korte opmerkingen:
a) Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.
b) De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is weer dat er sprake is van een échte dialoog. Deze sociale vaardigheden passen naadloos aan bij de visie van onze school.
c) Een actieve leerlingenraad zal zich niet uitsluitend bezig houden met buitenschoolse activiteiten. De leerlingen moeten worden geprikkeld ook hun mening te geven over de school als leergemeenschap.
d) Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de raad in het oog houden.
e) Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral voor de school is en niet tégen de school.
f) Een echte leerlingenraad mag ook problemen en klachten van leerlingen inbrengen. Een leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend fixeren op klachten en problemen.