Dit is OBS Sigmond

OBS Sigmond is sinds maart 2009 de eerste kanjerschool van Nederland. Dat wil zeggen dat alle leerkrachten een opleiding hebben genoten om met de kanjermethode te mogen werken, met als doel te zorgen voor een veilig schoolklimaat.

We waren pilotschool voor inclusief onderwijs, en hadden als doel op termijn thuis-nabij-onderwijs voor álle kinderen te kunnen realiseren; dus ook voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In het kader van de Wet Passend Onderwijs zijn nu alle scholen verplicht om elk kind passend onderwijs te geven. Dat hoeft niet altijd op de eigen locatie. Wij blijven, waar mogelijk,voor alle kinderen passend onderwijs bieden in onze locatie. Uitgangspunten zijn wel dat wij het betreffende kind moeten kunnen bieden wat het vraagt, dat dat niet ten koste mag gaan van de overige leerlingen en niet ten koste van de leerkracht.

Sinds  maart 2018 krijgen de leerlingen les in de multi-functionele accommodatie Vlechtwerk aan de  H.J. Roubosstraat 5 in Werkendam. 

Qua computergebruik is OBS Sigmond een zeer vooruitstrevende school. In alle groepen staan een aantal computers. Verder beschikken we over 2 laptopkarren, waarin totaal 36 laptops/Chromebooks zitten. Vanaf groep 1 wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden, hiermee worden alle vakken geleerd en oefeningen op gedaan. Daarnaast werken de groepen 4 t/m 8 met tablets en het programma Snappet bij de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en woordenschat. Ook bij wereldoriëntatie maken we gebruik van ICT.

Indeling

Onze school ontvangt in het schooljaar 2022 – 2023 94 kinderen (op teldatum 1 oktober 2022, die ingedeeld zijn in 5 groepen:

  • groep 1-2 A
  • groep 1-2 B
  • groep 3
  • groep 4-5
  • groep 6-7-8

We werken met een enthousiast team dat bestaat uit 8groepsleerkrachten, een intern begeleider, 2 onderwijsassistenten, een docent bewegingsonderwijs  en een directeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de bron van onze gebruikte afbeeldingen te herleiden en weer te geven. Wanneer dit onverhoopt niet correct gebeurd is en u meent dat een afbeelding onrechtmatig op onze site is geplaatst, wilt u dan contact met ons opnemen middels het contactformulier, zodat wij dit juist kunnen afhandelen?