Gezonde school

 

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Volgens een stappenplan werkt onze school aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. In het schooljaar 2020-2021 heeft OBS Sigmond het vignet 'Gezonde School' behaald met het themacertificaat 'Relaties en Seksualiteit'.

Wat levert Gezonde School op voor onze leerlingen?

  • Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel;
  • Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
  • Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven iets aan.

Wat levert Gezonde School op voor onze ouders?

  • Dankzij Gezonde School zijn hun kinderen beter in staat zijn om gezonde keuzes te maken;
  • Ouders kunnen bewust kiezen voor een school die een gezonde leefstijl belangrijk vindt en daar extra aandacht aan besteedt;
  • Gezond gedrag wordt niet alleen thuis maar ook op school gestimuleerd. Dat maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Ook kunnen ouders thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld, zoals bijvoorbeeld seksualiteit.

Themacertificaat Relaties & Seksualiteit

Relationele - en seksuele vorming en een veilig leerklimaat helpen leerlingen bij de ondersteuning van een gezonde seksuele ontwikkeling en door op jonge leeftijd te starten met relationele -en seksuele vorming, raken leerlingen vertrouwd met het thema en durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Wij hebben ervoor gekozen om met dit themacertificaat aan de slag te gaan, omdat:

  • We leerlingen betrouwbare informatie willen geven;
  • We waarden en normen willen laten ontwikkelen;
  • We leerlingen weerbaarder willen maken;
  • We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gezondeschool.nl