Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Wij vinden verkeer een belangrijk onderdeel op OBS Sigmond, omdat kinderen een kwetsbare groep vormen in het verkeer. In alle groepen krijgen de kinderen verkeerseducatie, waarbij zowel theorie en praktijk aan bod komt. Jaarlijks doen groep 6 en/of 7 mee met de verkeersquiz Altena, waarbij kinderen vragen krijgen over specifieke verkeerssituaties. Ook doet groep 7 elk jaar mee met het theoretisch -en praktisch verkeersexamen. Essentieel binnen verkeerseducatie vinden wij het voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders, denkt u daarbij aan hoe kinderen gehaald -en gebracht worden, waar fietsen en auto’s geparkeerd worden en hoe er omgegaan wordt met veilig oversteken. Ook vinden er jaarlijks wisselende activiteiten in het kader van verkeersveiligheid plaats. Daarbij kan gedacht worden aan ' Streetwise' of een skateclinic. OBS Sigmond is gecertificeerd met het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.bvlbrabant.nl/