Kanjermethode

Sinds maart 2009 zijn wij de eerste kanjerschool van Nederland. Maar wat houdt dit nu precies in?

Er is ons veel aan gelegen hoe kinderen met elkaar omgaan. De teamleden hebben hiervoor met elkaar een tweedaagse training gevolgd van het instituut voor Kanjertraining (zie www.kanjertraining.nl voor uitgebreide informatie) onder leiding van dhr. drs. Gerard Weide. Na een terugkomdag zijn alle teamleden gecertificeerd om op OBS Sigmond met “De Kanjermethode” te mogen gaan werken. “De Kanjermethode” heeft met ingang van schooljaar 2002-2003 een vaste plaats binnen ons dagelijks onderwijs én handelen gekregen. Regelmatig volgen de teamleden bij- en nascholing m.b.t. de Kanjertraining. Sinds maart 2009 is OBS Sigmond de eerste Kanjerschool van Nederland !

De 4 manieren van reageren

Het principe van “De Kanjermethode” bestaat uit het bewust worden (én blijven!) van 4 manieren van reageren:

  • de pestvogel (a-sociaal en agressief)
  • de aap (meeloper, maakt van alles een grapje, neemt niets serieus; óók zichzelf niet)
  • het konijn ( vermijdend, faalangstig)
  • de tijger/Kanjer ( heeft zelfvertrouwen, durft te confronteren)

Door middel van verschillende lessen met als opbouw: een verhaal, praten over het verhaal, het doen van oefeningen die in het betreffende verhaal centraal stonden én een afsluiting met een vertrouwensoefening wordt één en ander duidelijk gemaakt. Door de hele school gelden de volgende afspraken:

Je speelt niet de baas, dit is pestvogelgedrag
We lachen elkaar niet uit, dit is aapjesgedrag
Je bent niet zielig, dit is konijntjesgedrag
We vertrouwen elkaar, dit is tijger- of Kanjergedrag
We helpen elkaar, dit is tijger- of Kanjergedrag

Het doel

Door regelmatige aandacht in álle groepen voor de Kanjertraining verwachten we dat de leerlingen zich duidelijk bewust worden van de “rollen” binnen een groep. Dat ze leren hoe daar mee om te gaan. Doel is een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. Door ouders/verzorgers regelmatig te informeren over de Kanjertraining én ze Kanjerlessen te laten bijwonen hopen we óók de ouders/verzorgers te kunnen betrekken bij ons streven een veilig schoolklimaat te bieden !

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de officiële website (www.kanjertraining.nl) van het Instituut voor Kanjertrainingen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met school voor directe vragen.