Kanjertraining

 

Het doel

Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:

  • de leerkracht/leidinggevende wordt gerespecteerd.
  • pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • leerlingen voelen zich veilig.
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Door regelmatige aandacht in álle groepen voor de Kanjertraining verwachten we dat de leerlingen zich duidelijk bewust worden van de “rollen” binnen een groep. Dat ze leren hoe daar mee om te gaan. Doel is een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. Door ouders/verzorgers regelmatig te informeren over de Kanjertraining én ze Kanjerlessen te laten bijwonen hopen we óók de ouders/verzorgers te kunnen betrekken bij ons streven een veilig schoolklimaat te bieden !

De petten

De Kanjertraining werkt vanuit vier petten. Dit maakt het voor de leerlingen heel concreet en duidelijk hoe een kind zich gedraagt. Ook krijgen ze hiermee handvatten om elkaar op negatief gedrag aan te spreken.

Zwarte pet: De zwarte pet of de vlerk. Deze kinderen hebben de neiging dominant binnen een groep aanwezig te zijn. Het zijn de leiders en vaak de aanstichters van negatief gedrag. Willen hun zin hebben en hebben graag de macht.

Rode pet: De rode pet of de aapjes. Deze kinderen volgen de zwarte petten, hebben de neiging om dit gedrag na te doen. Lachen problemen vaak weg in plaats van ze te benoemen. Deze kinderen komen vaak vrolijk over, hebben veel lawaai.

Gele pet: De gele pet of de konijntjes. Deze kinderen zijn verlegen, teruggetrokken. Voelen zich onzeker en denken dat alles wel aan henzelf ligt. Zijn vaak het slachtoffer van de zwarte en rode petten. Durven niet voor zichzelf op te komen en uiten zich moeilijk.

Witte pet: De witte pet of de tijger (de kanjer). Deze kinderen zijn positief en zelfverzekerd. Uiten dit niet in negatief gedrag. Komen voor andere kinderen op en kunnen hun gevoelens goed verwoorden. Wanneer je de witte pet draagt, ben je in vertrouwen met jezelf.

Je bent geen petje, je doet alleen zo, je gedraagt je alleen zo. Je kunt dus ook weer ‘gewoon’ doen. “Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?” Door deze vraag te stellen geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de Kanjertraining helpen we kinderen verschillende soorten gedrag te ontdekken en uit te proberen. Dit doen we m.b.v. een rollenspel. Betekent dit dat een kind niet zichzelf mag zijn? Juist wel! We werken namelijk met de witte pet , in combinatie met een andere kleur pet:

Zwarte petten met een witte pet zijn kinderen die goed de leiding kunnen nemen, dingen opzetten en ervoor gaan. We stimuleren ze niet in de valkuilen van een zwarte pet te vallen.

Rode petten met een witte pet zijn heel gezellige kinderen. Valt altijd een lolletje mee te hebben en fleuren een groep op met hun vrolijkheid.

Gele petten met een witte pet zijn goede luisteraars en staan voor andere klaar. Willen altijd helpen.

U zult de kinderen vaak over deze petten horen. Kinderen gaan elkaar uiteindelijk ook op het gedrag aanspreken (Hey, doe je rode pet eens af!).

Kanjerafspraken

Zichtbaar in de klassen én in de school hangen de Kanjerafsprakenposters waar we ons altijd aan houden (niet alleen tijdens de Kanjerlessen, maar altijd en overal).

1. Wij vertrouwen elkaar
2. Niemand speelt de baas
3. Niemand lacht uit
4. Niemand blijft zielig
5. Wij helpen elkaar

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de officiële website (www.kanjertraining.nl) van het Instituut voor Kanjertrainingen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met school voor directe vragen.