Klachtenregeling

Soms zijn er klachten. Als dat zo is, is het belangrijk die bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie of interne begeleiding.

Voor raad en advies in gevoelige zaken kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school. Als dat nog niet bevredigend verloopt, kunt u terecht bij de directie, of het bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOO-LvA). De klachtenregeling ligt voor alle ouders bij de directie ter inzage.

Adressen en bereikbaarheid staan vermeld in onze schoolgids. Klachten kunnen worden gemeld bij de voorzitter van het college van bestuur, mw. P. Timmermans. Aarzel niet om de eerste stap te zetten. Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan!

Meldpunt Vertrouwensinspecteur

De Inspectie van het Onderwijs heeft een speciaal meldpunt ingericht voor iedereen die met het onderwijs in aanraking komt waar u klachten van ernstige aard kunt melden.

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

 

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • dicriminatie en radicalisering

 

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0900-1113111 [lokaal tarief].