Klachtenregeling

Soms zijn er klachten. Als dat zo is, is het belangrijk die bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie of interne begeleiding.

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

·       Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leraar of docent. De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:

·       Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:

·       Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:

·       Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:

·       Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

·       Als leerling of ouder kunt u ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt volgen. U kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Adressen en bereikbaarheid staan vermeld in onze schoolgids. Klachten kunnen worden gemeld bij de voorzitter van het college van bestuur, mw. P. Timmermans. Aarzel niet om de eerste stap te zetten. Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan!

Meldpunt Vertrouwensinspecteur

De Inspectie van het Onderwijs heeft een speciaal meldpunt ingericht voor iedereen die met het onderwijs in aanraking komt waar u klachten van ernstige aard kunt melden.

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

 

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • dicriminatie en radicalisering

 

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0900-1113111 [lokaal tarief].