Praktische info

Dit schooljaar zijn er weer 9 studie/taakdagen. De overige data zijn: vrijdag 18 oktober, vrijdag 6 december, vrijdag 20 december, vrijdag 21 februari, vrijdag 24 april, woensdag 20 mei, dinsdag 2 juni en maandag 6 juli.

Onze leerlingen maken jaarlijks allemaal 940 lesuren.(En in 8 schooljaren dus 7520 uur totaal.) Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen.