Praktische info

Dit schooljaar zijn er weer studiedagen, waarop het team werkt en de kinderen vrij zijn. Dit schooljaar zijn dat:
-Woensdag 21 september
-Woensdag 5 oktober
-Maandag 31 oktober
-Vrijdag 18 november
-Vrijdag 23 december v.a. 12 uur, alle kinderen zijn dan vanaf 12 uur vrij
-Maandag 6 maart
-Maandag 22 mei
-Donderdag 22 juni
-Vrijdag 7 juli v.a. 12 uur, alle kinderen zijn dan vanaf 12 uur vrij

Onze leerlingen maken jaarlijks allemaal 940 lesuren.(En in 8 schooljaren dus 7520 uur totaal.) Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen.