Praktische info

Dit schooljaar zijn er weer studiedagen, waarop het team werkt en de kinderen vrij zijn. Dit schooljaar zijn dat:
7 oktober
26 oktober
3 maart
10 mei
11 mei
12 mei
4 juni
9 juli
 

Onze leerlingen maken jaarlijks allemaal 940 lesuren.(En in 8 schooljaren dus 7520 uur totaal.) Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen.