Praktische info

Eerstkomende studie/taakdag: donderdag 26 september a.s.

Het team gaat deze dag met elkaar aan de slag om de onderwijskwaliteit nog beter te maken. De leerlingen hebben deze dag vrij.

Dit schooljaar zijn er weer 9 studie/taakdagen. De overige data zijn: vrijdag 18 oktober, vrijdag 6 december, vrijdag 20 december, vrijdag 21 februari, vrijdag 24 april, woensdag 20 mei, dinsdag 2 juni en maandag 6 juli.

Dit lijkt veel, maar de vrijdagen 18 oktober, 20 december, 21 februari en 24 april gaan vooraf aan vakantie.Woensdag 20 mei is voor hemelvaartsdag en dinsdag 2 juni is na pinkstermaandag. Dit zou dus ook opgenomen kunnen worden als vakantiedagen voor de kinderen, maar voor het team zijn dit werkdagen.

Onze leerlingen maken jaarlijks allemaal 940 lesuren.(En in 8 schooljaren dus 7520 uur totaal.) Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen.