Coöperatief leren

Op school werken we met coöperatieve werkvormen.
Leren VAN en MET elkaar.

 

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat van hun groepsgenoten.

Alle leerlingen actief.

Bij coöperatief leren zijn alle leerlingen actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. De opdracht is zo gestructureerd dat ze elkaar nodig hebben om deze tot een goed einde te brengen. Kortom, je krijgt een groter leereffect Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden Binnen coöperatief leren worden de verschillen tussen leerlingen goed benut: De 'sterke' leerlingen zijn model voor de 'zwakkere' leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door het coöperatief leren veelvuldig toe te passen,  ontstaat er een klimaat in de klas waarbij de leerlingen elkaar waarderen en bereid zijn elkaar te helpen.

Waarom coöperatief leren?

Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar het effect van coöperatief leren. Daaruit blijkt dat coöperatief leren effectiever is dan individueel leren en competitief leren. Coöperatief leren heeft een positief effect op de leerresultaten op alle leergebieden, bij alle leeftijdsgroepen en bij alle soorten taken. De sterkte van coöperatief leren is het verantwoordelijk zijn voor het leren van jezelf maar ook van de ander. Er is aangetoond dat de kracht van medeleerlingen bij dit leren enorm kan zijn, zeker wanneer er een gestructureerde leersituatie is, zoals bij coöperatief leren. Daarenboven heeft coöperatief leren een uitstekend effect op het probleemoplossend vermogen en de interpersoonlijke relaties o.a. tussen leerlingen met een verschillende etnische achtergrond, andersvaliden en anderen.