Schooltijden

maandag 8:30-14:00
dinsdag 8:30-14:00
woensdag 8:30-14:00
donderdag        8:30-14:00
vrijdag 8:30-14:00

 

Er is voor schooltijd geen pleinwacht. Kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. We willen op tijd beginnen: om 8.30 uur gaan de deuren van de lokalen dicht. Kinderen die te laat komen wachten buiten het lokaal tot de leerkracht aangeeft dat ze binnen kunnen komen.

We hebben een 5-gelijke-dagenrooster voor alle groepen. We eten allemaal in de eigen klas onze meegebrachte lunch en spelen even buiten, waarna we verder werken tot 14.00 uur. Uiteraard hebben de kleuters meer tijd en ruimte om buiten te spelen dan de overige groepen.